marianne tatt fra vår hjemmeside

Marianne Hagelia vil lose oss gjennom halvannen time med presentasjoner, diskusjoner, spørsmål og svar. Hun jobber til daglig ved USN, og veileder undervisere i metodikker som: lærings-design, blandet læring, omvendt undervisning, kreativ bruk av Microsoft Office 365 og Google Classroom, digitale fortellinger, blogg som læringsverktøy, samskriving mm. Med innføring av Canvas er opplæringen i den nye læringsplattformen en av hennes viktigste gjøremål og denne erfaringen kan du nyte godt av som deltager på FuNKon18.

Med på laget har Marianne blant annet IKT-ansvarlig Bård Løvgren fra Nettskolen Telemark og Globalskolen.Bård Løvgren

Vi tenker oss å ta utgangspunkt i erfaringsdeling fra noen institusjoner som allerede er i gang, og samtidig får deltagerne mulighet til å diskutere og spørre seg frem til løsninger.

Ta gjerne med smarttelefon, PC e.l.