marianne tatt fra vår hjemmeside

Marianne Hagelia vil lose oss gjennom denne workshoppen. Hun jobber til daglig ved USN, og veileder undervisere i metodikker som: lærings-design, blandet læring, omvendt undervisning, kreativ bruk av Microsoft Office 365 og Google Classroom, digitale fortellinger, blogg som læringsverktøy, samskriving mm. Med innføring av Canvas er opplæringen i den nye læringsplattformen en av hennes viktigste gjøremål og denne erfaringen kan du nyte godt av som deltager på FuNKon18.

Med på laget i denne workshoppen har Marianne blant annet IKT-ansvarlig Bård Løvgren fra Nettskolen Telemark.

Vi tenker oss å utgangspunkt i erfaringsdeling fra noen institusjoner som allerede er i gang, og deretter får deltagerne mulighet og veiledning til å prøve ut løsninger de er interesserte i.

-men her tar vi gjerne imot innspill om temaer.

NB! Ta med PC/Mac.