Fagskolen i Vestfold har, som mange andre fagskoler, en stor del voksne og yrkesaktive studenter som ikke nødvendigvis prioriterer fullføring av utdannelsen når livet «kommer i veien». De er derfor opptatt av å tilby fleksibel undervisning, og  har  utviklet sin egen metode for å støtte studentene gjennom hele løpet.

vivian2

Vivian Luth-Hanssen, e-læringskoordinator og utviklingsleder ved Fagskolen i Vestfold, vil fortelle om hvordan hun innhenter kvalitative og kvantitative data fra læringsplattformene månedlig og setter sammen til en læringsrapport. Det lages en rapport til ledelsen og læreren, og en annen rapport til studentene. Rapporten skal gi både studentene, faglærerne, avdelingslederne og rektor styringsdata, og danner grunnlag for at studenter og faglærere kan ha dialog om viktige aspekter av læringsprosessen, og at ledelsen og lærere kan gjøre det samme. Studentene opplever å bli sett og å bli tatt på alvor som enkeltpersoner og som gruppe. Rapportene kan også fungere som underveisvurderinger, som gjør at nødvendige tiltak kan iverksettes i tide. Viktige faktorer her er f.eks. lærernes funksjonsnivå, frafall blant studentene, studentenes innsatsnivå og utvikling av studentenes karakterbilde over tid.

De kaller det «Vestfold-modellen» og prosjektet vant KDs kvalitetspris for høyere yrkesfaglig utdanning i 2017.

For en smakebit; se gjerne dette webinaret fra i våres.