Frode Løbersli

Den virtuelle matematikkskolen (DVM) har undervist ungdomsskoleelever nettbasert i matematikk siden skoleåret 2013/14.  DVM er nå i sitt siste år som pilot.

DVM har tre ulike tilbud: 1) DVM-U, et tilbud for elever som trenger ekstra støtte i matematikkfaget, 2) DVM-Pluss, et tilbud for elever som ønsker større utfordringer, og 3) DVM-1T, for elever som ønsker å forsere.

I tillegg er DVM opphavet til prosjektet «Fleksibel-opplæring» , hvor målgruppen er elever som har krav på to-språklig fagopplæring.

Presentasjonen tar for seg noen av de viktigste erfaringene fra piloten og vil peke fremover i forhold til hvordan prosjektet vil videreføres.

Frode Løbersli fra Utdanningsdirektoratets avdeling for digitale tjenester er prosjektleder og ildsjel i dette prosjektet som bør være spesielt interessant for fylkeskommunale nettskoler, men som også har overføringsverdi til andre som driver med opplæring, samarbeid og prosjektutvikling på fylkeskommunalt nivå.