For første gang forsøkte vi oss på streaming av et par foredrag. Se videoene av Nohr  og Horgen på facebook.

Swantje Quoos: Designe kurs i tverfaglig team for å engasjere studentene på nett og i klasserom

Marianne Hagelias presentasjon fra Canvas-workshoppen

Martin Gaustads presentasjon fra video-workshoppen

Padlet fra Inger Carin Eriksons sesjon om alterantiver til video

Magnus Nohrs presentasjon «We will, we will MOOC you» 

Hilde Skjerves presentasjon

Svend Andreas Horgen rakk ikke å gå gjennom alle eksemplene i sitt bidrag på FUNKON, og har derfor laget en film for de som har interesse av flere konkrete grep knyttet til det å motivere og hindre frafall. Se her: https://youtu.be/T6xnmqnVuys

Alle eksemplene ligger i en såkalt OneNote-fil. Du kan se på denne på web og navigere deg gjennom de eksemplene du ønsker:  https://1drv.ms/u/s!AtmVrNDC6nu7hzOGpELQMNZoD2CW