Blog

Blogg: Velkommen til FuNKon

Hvert år arrangerer Fleksibel utdanning Norge en nasjonal konferanse for sine medlemmer, samarbeidspartnere og alle interesserte. I år arrangeres den hos, og i samarbeid med, Høyskolen Kristiania. Og det vil deltagerne merke.

Høyskolen Kristiania het tidligere NKS (Norsk Korrespondanseskole) og er et av FuNs opprinnelige medlemmer fra 1968. Den gang FuN het Norsk Brevskoleforbund. Og fjernundervisning foregikk pr. brev. Som tuslet seg bedagelig gjennom det norske postvesen. Nå foregår alt på nett. Så raskt at studenten ikke alltid rekker å stille spørsmålet en gang, før hun har fått svar.

Teknologien påvirker norsk utdanning og gir oss muligheter til å tenke nytt, både praktisk og læringsfremmende. Ved å møtes til en årlig konferanse bidrar FuNs medlemmer aktivt til en positiv utvikling gjennom å dele og lære av hverandre. FuNKon skal vise frem ny teknologi og eksempler på god pedagogisk praksis, og den skal være et nasjonalt møtested. Selv om det trolig ikke vil være mange studenter som deltar på FuNKon17, er studenten i høyeste grad i til stede i utvalget av faglige innlegg der studentaktive lærings- og vurderingsformer og læringsanalyse er de viktigste temaene. For det er ikke teknologien som er målet. Den er middelet som skal gjøre god utdanning enda mer tilgjengelig for enda flere mennesker.

Konferansen er åpen, så det er bare å melde seg på. Om du administrerer en nettskole, underviser, lager kurs er opptatt av teknologi i utdanning eller opptatt av utdanning i det hele tatt, da kan nok denne konferansen være noe for deg.