Statutter for prisen Årets nettpedagog

Formålet med prisen er å synliggjøre og fremheve kvalitet i nettundervisning

Frist for å foreslå kandidater til 2018-prisene er 11. oktober, nominering skjer ultimo oktober, og tildeling skjer på FuNKon (Nasjonal konferanse om fleksibel utdanning) 19. november 2018)

Medlemmer av FuN kan foreslå kandidater.


Kriterier

Vi oppfordrer til å nominere nettpedagoger som fyller ett eller flere av følgende kriterier:

-Tilrettelegger for kvalitet i nettbaserte læringsprosesser

-Bruker teknologi på en pedagogisk måte i undervisningen

-Bidrar til videreutvikling av nettbasert undervisning

En nettpedagog kan være en som underviser og/eller utvikler og/eller tilrettelegger for undervisning på nett.


Prosedyre

Utlysning sendes på epost til kontaktpersonene hos FuNs medlemmer våren 2018, med påminnelse i slutten av august.

FuNs medlemmer kan nominere en eller flere kandidater

Frist for å sende inn forslag er 11. oktober. Du kan sende nominasjon på to måter:

1: Bruk vårt nettpåmeldingsskjema. eller
2: Bruk word-dokumentet Til nominasjon av Årets nettpedagog 2018  og send nominasjon til olstad@fleksibelutdanning.no

I begge tilfeller skal du motta en epost med bekreftelse etter at vi har gjennomgått søknaden manuelt.

FuNs kvalitetsutvalg vurderer nominasjonene og kårer en vinner som kunngjøres på FuNKon18.


Prisene

FuN har siden 2008 delt ut pris til «Årets nettlærer» og «Årets nettstudent», som en anerkjennelse til den nettlærer og den nettstudent som på en særskilt måte har fremhevet seg.

I 2017 utgikk studentprisen, og i 2018 skiftet nettlærerprisen navn til Årets nettpedagog i henhold til et mer oppdatert syn på undervisning som laginnsats.

Prisen deles ut på FuNKon eller tilsvarende arrangement i november hvert år.

FuN informerer om og organiserer prisutdelingen

Selve premien består av:

-Støtte til å delta på konferanse eller et annet utdanningsformål til en verdi av kr 10.000 etter avtale.

-Diplom

-Deltageravgiften på FuNKon18


Tidligere vinnere

2008 Hallgeir Brumoen, Høgskolen i Lillehammer

2009 Peter Cleaverly, BI Handelshøyskolen

2010 Mathis Persen Bongo, Samisk Høgskole

2011 Bente Rui, Globalskolen

2012 Hanne Maria Bingen, Diakonhjemmet høgskole

2013 Per Martin Skogsholm, NKI Nettstudier

2014 Arne Heimestøl, Globalskolen

2015 Karijanne Lund Methi, Akademiet Nettstudier og Peer Sverre Andersen, Høgskolen i Telemark

2016 Petter Andreas Kongsgården, Høgskolen i Sørøst-Norge

2017 Marius Vøllestad, Nettskolen Vestfold