Mens du venter på programmet for 2018 kan du se omigjen noen av fjorårets foredrag.

Foredrag FuNKon17