Last ned hele programmet her

 

Kl 0930 Registrering

Kl 1000 Konferansen åpner

«Miniforedrag»

«Magnus Nohr will MOOC you» 

«En god begynnelse med Svend Andreas Horgen»

«Sammen er vi dynamitt» spørsmål, svar og erfaringsdeling med deltagerne.                        -Plenumsprat

Prisutdeling: Årets nettpedagog

Kl 1300 Lunsj

– fra ca 1350 3 dobbeltsesjoner:

Parallell 1A: «Muligheter med Canvas» 

Parallell 1B: «Å lage video for læring» 

Parallell 2A: «Studentene som vurderingspartnere ved Fagskolen i Vestfold»

Parallell 2B: «20 alternativer til video på 20 minutter» 

Parallell 3A: Erfaringer fra prosjektet «Den virtuelle matematikkskolen»

Parallell 3B: Læringsdesign for kurs på nett

«Nina Ronæs engasjerer studenter på nett» 

1730 Mingling

1800 Tradisjonell konferansemiddag

*Forandringer i programmet kan forekomme ved sykdom e.l.

Her kan du se noen av fjorårets foredrag: Foredrag FuNKon17